Algemeen


In 2003 ben ik begonnen met de serrestal van folie. Op dat moment een uniek project voor veehoudend Nederland. De zogenoemde serrestal is een diervriendelijk systeem met veel ruimte, licht en frisse lucht voor de koeien.

Natuur optimaal benutten


Momenteel heb ik zo'n 55 koeien rondlopen in mijn stal aan de Grote Veenderweg. Daarnaast loopt er nog een groep van ongeveer dertig pinken en kalveren. Deze jongveegroep wordt sociaal opgevoed. Zo benut ik de sterke punten van de natuur optimaal.

Na de geboorte blijven de kalveren zes weken bij de moeder. Hierna worden zij apart gezet. Dit kost mij in eerste instantie melk, maar is vervolgens effectief. Op deze manier worden de kalveren groter, sterker en zwaarder. Het stimuleert de groei.

Het valt mij op hoe sociaal de koeien ervan worden. Als het kleintje voor het eerst de groep inkomt, lijkt het wel alsof de grote koeien er rekening mee houden. Ze zijn rustiger en er wordt minder gestoeid. Ik heb er ook profijt van: het levert mij gezonde kalfjes op.
Aard van het beestje


Deze manier van werken is niet gangbaar in Nederland. Er zijn door het land verspreid slechts dertig boeren die op deze manier aan de gang gaan. Ook ik ben grootgebracht met het idee dat je alles zoveel als mogelijk in eigen hand moet houden. Daardoor was ik de aard van het beestje uit het oog verloren.

Nu ik biologisch werk, heb ik geleerd om de sterke punten van de natuur te benutten. Het is mooi om in te spelen op het natuurlijke moedergedrag van de beesten. Bovendien is het een leuk gezicht om moeder en kind samen te zien lopen: het is completer.

Als andere boeren bij mij op bezoek komen, zijn ze verbaasd dat het kan. De meeste boeren zijn bang dat het kalfje alle melk opdrinkt. Uit ervaring weet ik dat er genoeg overblijft voor mij. Het is wel grappig dat de moederkoe haar kalf voorrang geeft. Voordat ze bij mij de melkput inloopt, zoekt ze haar kalf even op. Het kalf mag eerst drinken en dan ben ik aan de beurt.