Bedrijfsvoering

Biologisch: sinds 2008
Aantal koeien: 55 melkkoeien en 30 stuks jongvee van het ras Holstein
Aantal hectare: 20 eigen land, 15 pachtgrond
Landgebruik: grasland
Natuurgebied: Gelderse Vallei
Natuurbeheer: houtwallen, knotwilgen, knotelzen
Extra: vergader- en bezoekersruimte in authentieke Schaapskooi